• 28/PGD&ĐT (08/02/2022) - v/v Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2021-2022
  • 04/KH-PGD&ĐT (21/02/2022) - Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành Pháp luật năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tây
  • 04/TB-PGD&ĐT (15/02/2022) - Thông báo nội dung họp hiệu trưởng tháng 02/2022
  • 03/KH-PGD&ĐT (08/02/2022) - Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của ngành GD&ĐT huyện Sơn Tây
  • 02/KH-PGD&ĐT (07/02/2022) - Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tây
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2022)

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2022)

Lượt xem:

I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ BƯỚC NGOẶT TO LỚN TRONG LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Bối cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 1.1. Bối cảnh quốc tế Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai [...]